01/08/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

185

“Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần” (Mt 13,38).

Như Mẹ: Chúng ta là những người đang sống trong thế gian, một thế gian đang bị vây bủa bởi những bất công, giả dối và sự dữ. Người Kitô hữu là những hạt giống trong ruộng thế gian ấy, dễ bị vùi dập. Nhưng nếu tin tưởng vào quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa, chúng ta sẽ trở thành hạt giống tốt, có sức để vượt thắng thế gian.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa gieo vào lòng chúng con sức mạnh của Chúa, để chúng con vượt thắng những mưu mô cám dỗ của ma quỷ, đồng thời xin làm cho chúng con trở nên con cái của Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin Mẹ chăm nom mảnh đất tâm hồn chúng con, để hạt giống Lời Chúa được gieo trong cuộc đời chúng con sinh được nhiều hoa quả tốt lành.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250