01/01/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

55
“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,18).
Như Mẹ: Người sống nội tâm thường hay suy niệm. Mẹ Maria là một người sống nội tâm, tất cả những điều Mẹ nghe hay Mẹ thấy về Chúa Giêsu, Mẹ thường suy niệm trong lòng. Mẹ suy niệm trong lòng, rồi lấy đó làm nguồn động lực sống trong ánh mắt quan phòng của Chúa.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi, Chúa đã trở nên nguồn mạch bình an, niềm vui và động lực sống cho Mẹ Maria thế nào, thì xin Chúa cũng trở nên nguồn mạch sống cho chúng con như vậy. Xin cho lời của Chúa luôn ngân vang trong tâm hồn chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép và cũng là Nữ Vương Hoà Bình, xin Mẹ gieo vào tâm hồn con người ngày nay khát vọng sống hoà bình: hoà bình trong tâm hồn, hoà bình trong gia đình và hoà bình giữa người với người...
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250