21/04/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

69
“Ông đã thấy và ông đã tin” (Ga 20,8).
Như Mẹ: Đức tin là một ơn ban của Chúa, không phải tự sức con người có thể có được, nhưng Thiên Chúa cũng đòi buộc con người cộng tác vào ơn của Chúa để có được đức tin. “Thấy và tin” là sự cảm nhận từ bên ngoài vào bên trong, nhưng Chúa cũng nói: phúc cho ai không thấy mà tin. Như vậy, cái thấy bên trong tâm hồn mới quan trọng.
Với Mẹ: Chúa đã sống lại thật rồi. Xin cho niềm vui phục sinh được thể hiện nơi khuôn mặt của Giáo Hội, từ đó, tất cả mọi thành phần trong Giáo Hội hăng say loan báo Tin Mừng cứu độ cho tất cả mọi dân nước trên trần gian này. Chúa đã chỗi dậy, xin cho người tội lỗi cũng biết chỗi dậy khỏi tình trạng chết chóc của ác thần.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, xin Mẹ nâng đỡ chúng con luôn biết bám vào Chúa trước bao cám dỗ của cuộc đời.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250