31/12/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

311

“Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài
phải được thanh tẩy theo luật Môsê,
bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa” (Lc 2,22).

Như Mẹ: Gia đình là tế bào của xã hội, là nền tảng của Giáo Hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Ngày nay, các gia đình đang gặp nhiều khó khăn. Tại sao? Bởi vì người ta đang cố xây dựng gia đình mình trên những nền tảng bấp bênh, chứ không dựa trên nền tảng vững chắc là chính Thiên Chúa.

Với Mẹ: Đức Mẹ và thánh Giuse đã vâng theo lề luật mà đem Chúa lên đền thờ dâng cho Thiên Chúa. Xin cho các gia đình ngày nay biết chọn Chúa làm trung tâm đời sống của mình, biết dâng gia đình mình cho chính Thiên Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cho các bậc phụ huynh biết hướng dẫn con cái để chúng dám dấn thân vào đời sống tu trì.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250