14/04/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

54
“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46).
Như Mẹ: Hôm nay, Giáo Hội bắt đầu bước vào Tuần Thánh để tưởng niệm cuộc vượt qua của Chúa Giêsu. Tuần này là cao điểm của Năm Phụng Vụ. Khởi đầu Tuần Thánh, chúng ta thấy khuôn mặt oai phong của Chúa Giêsu, ngồi trên lưng lừa tiến vào thành Giêrusalem với tiếng tung hô của dân thành.
Với Mẹ: Chúa đã chấp nhận đi con đường khổ nạn, vì vâng lời Chúa Cha và vì yêu thương loài người. Xin cho người tín hữu chúng con chọn đi theo con đường mà Chúa đã đi, để mai sau được vào thành thánh Giêrusalem trên trời.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin Mẹ nâng đỡ những ai đang phải trải qua cuộc sống tủi nhục, đau khổ hay tật nguyền. Xin cho họ biết vác thập giá mình theo Chúa trọn đời.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250