03/06/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

113
MÌNH MÁU THÁNH CHÚA    Mc 14,12-16.22-26
Đức Giêsu nói: “Anh em hãy cầm lấy,
đây là mình Thầy” (Mc 14,22).

Như Mẹ: Yêu là cho đi. Yêu là dâng hiến. Vì yêu thương con người chúng ta, Chúa Giêsu đã cho đi tất cả. Chúa Giêsu đã trao ban chính Mình và Máu thánh của Người cho loài người chúng ta. Chúa ban cho chúng ta một cách dồi dào, không tính toán. Còn chúng ta thường lại so đo và sợ hãi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, ngày nay chúng con có nhiều của cải vật chất, nhưng lại có ít của cải thiêng liêng. Chúng con sợ đến với Thánh Thể Chúa, xin cho chúng con biết say yêu Thánh Thể Chúa nhiều hơn.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Mẹ là người nữ của Thánh Thể, xin cho các bậc phụ huynh biết dạy con cái của mình yêu thích tham dự thánh lễ và rước lễ thường xuyên hơn.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250