13/05/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

155
“Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ;
còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16,16).

Như Mẹ: Phép rửa là cửa ngõ dẫn chúng ta vào đời sống làm con Thiên Chúa trong lòng Giáo Hội. Phép rửa cần thiết cho ơn cứu độ của chúng ta. Rất nhiều người quanh chúng ta chưa được đón nhận phép rửa. Chúa Giêsu để lại một mệnh lệnh cho các môn đệ là đi khắp nơi làm phép rửa cho muôn dân.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người được diễm phúc biết Chúa. Xin cho chúng con biết sống và tự hào vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con ý thức về sứ vụ truyền giáo, để từ đó dấn thân nhiệt tình làm cho nhiều người đón nhận được Tin Mừng cứu độ.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin Mẹ đoái thương đồng hành với những người đang dấn thân trong các hoạt động truyền giáo ở những nơi thiếu thốn và đầy hiểm nguy.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250