11/02/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

248

“Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn anh sạch đi” (Mc 1,41).

Như Mẹ: Tình thương của Chúa luôn hướng đến tất cả mọi người, nhất là những người tội lỗi, bị xã hội gạt ra ngoài lề. Qua việc Chúa Giêsu chữa lành người mắc bệnh phong, ta thấy rằng Tình yêu của Chúa luôn trả lại cho ta phẩm giá đích thực mà chúng ta đã đánh mất.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thật xấu hổ vì thường sống thiếu bác ái với những người nghèo khổ, xin Chúa chạm vào lòng chúng con, biến đổi chúng con để chúng con biết cảm thương những ai đang đau khổ và túng nghèo.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin Mẹ đồng hành với những người làm nghề thầy thuốc, để họ có một tấm lòng nhân từ mà hết lòng chăm sóc các bệnh nhân. Xin cho các bệnh nhân biết đặt niềm tin vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250