06/05/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

197
“Không có tình thương nào cao cả hơn
tình thương của người đã hy sinh tính mạng
vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

Như Mẹ: Thiên Chúa Cha yêu thương loài người chúng ta đến nỗi đã tặng ban Con Một, để ai tin vào Người Con Một ấy thì được cứu độ. Con Một của Chúa Cha là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng đã yêu thương loài người chúng ta đến nỗi đã chấp nhận hy sinh cả tính mạng của mình. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người thật lớn lao biết bao nhiêu!
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh tất cả vì yêu thương chúng con, xin cho chúng con hiểu và cảm được tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con, rồi từ đó giúp chúng con sống gắn bó và yêu mến Chúa tha thiết hơn.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, xin cho các đôi vợ chồng trẻ biết hy sinh vì con cái mình để chúng được sống trong tình thương.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250