10/02/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

83
“Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5,5).
Như Mẹ: Người tông đồ của Chúa như một người làm nghề đánh cá. Đánh cá thường phải đánh vào ban đêm thì mới bắt được cá, đánh cá phải đánh vào giờ giấc thích hợp. Đối với người tông đồ, giờ nào cũng thích hợp miễn sao làm theo ý của Chúa và vì vinh danh Ngài. Ông Phêrô, nhờ vâng lời Thầy Giêsu, nên ông và các bạn chài, đã kéo được một mẻ lưới đầy cá.
Với Mẹ: Chúa đã sai các tông đồ chèo thuyền ra xa mà đánh cá. Xin cho Hội Thánh của Chúa luôn luôn làm theo lệnh truyền của Chúa mà hăng say thu phục người ta, để các dân nước được quy tụ thành một gia đình của Chúa.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Mẹ đã đồng hành với các tông đồ thời Giáo Hội sơ khai, xin Mẹ tiếp tục đồng hành với những người có trách nhiệm trong việc lèo lái con thuyền Giáo Hội ra khơi bắt được nhiều cá hơn.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250