14/05/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

207

“Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14,11).

Như Mẹ: Tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu là rất mật thiết. Nói theo kiểu Việt là: hai mà một, một mà hai: Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha, Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tin vào điều này. Như thế, chúng ta cũng được mời gọi ở lại trong Chúa Giêsu, để nhờ thế, được ở lại trong Chúa Cha.

Với Mẹ: Chúa đang ngự bên hữu Chúa Cha. Xin cho người tín hữu đang ở ngoài mối hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội tìm về hiệp nhất trong một đoàn chiên của Chúa, để cho nhân loại thấy được sức mạnh của tình thương hiệp nhất.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ dẫn dắt chúng con biết sống hiệp thông thân mật với Chúa Cha và Chúa Con bằng niềm tin, hy vọng và lòng yêu mến như Mẹ đã dành cho các Đấng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250