07/05/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

239

“Tôi là cửa cho chiên ra vào” (Ga 10,7).

Như Mẹ: Hôm nay, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết Người yêu chúng ta như thế nào với hình ảnh của người mục tử và đàn chiên. Đối với chiên, Người là cửa để cho chiên ra vào, gìn giữ chiên cho được an toàn, ban sự sống dồi dào cho chiên và chấp nhận hy sinh cả tính mạng vì đoàn chiên.

Với Mẹ: Chúa là Mục Tử nhân lành, đã chấp nhận hiến mạng sống vì đoàn chiên. Xin giúp chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa để thi hành trong đời sống hằng ngày sao cho xứng là chiên ngoan của Chúa. Và xin cho chúng con có một quả tim nhân hậu giống như Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin giúp chúng con luôn biết thinh lặng sống tâm tình của con cái với Chúa, như Mẹ hằng ghi nhớ và suy đi nghĩ lại những điều mà Thiên Chúa đã thực hiện cho Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250