26/11/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

253

“Người công chính ra đi
để hưởng sự sống muôn đời” (Mt 25,46).

Như Mẹ: Chúa Kitô là Vua của muôn vật muôn loài. Ngài vốn có địa vị cao cả, nhưng lại hạ mình xuống mang lấy thân phận một con người nghèo khổ. Ngài chấp nhận sống nghèo, để lấy cái nghèo mà làm cho con người nên giàu có, Ngài đến để cho con người được sống dồi dào. Quả thật, Chúa Kitô là Vua của tình yêu.

Với Mẹ: Lạy Chúa Kitô là Vua công chính, là Đấng phán xét mọi loài. Xin cho người tín hữu chúng con biết xây dựng đời sống mình dựa trên những giá trị của tình yêu Chúa: ra sức sống công chính trước mặt Chúa, và sống bác ái huynh đệ với tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin Mẹ giúp những người ngoại đạo có cơ hội nhận biết Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ của trần gian và là Vua của cả vũ trụ này.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250