12/11/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

254

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13).

Như Mẹ: Người ta thường hay mải mê những sự chóng qua ở trần gian này. Suốt ngày cứ loay hoay với những chuyện vật chất, mà không màng chi những giá trị thiêng liêng. Ai cũng biết là mình rồi sẽ phải chết, khi chết thì phải bỏ mọi của cải vật chất lại. Thế mà, ít người lo lắng cho giá trị của Nước Trời. Thật uổng phí!   

Với Mẹ: Cuộc sống vật chất ngày nay làm cho con người chao đảo trong vòng xoáy của bạc tiền. Xin Chúa lôi kéo chúng con biết hướng nhìn lên Chúa, và xin giúp chúng con kiên tâm chăm lo đời sống thiêng liêng mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, khi còn ở trần gian, Mẹ luôn gắn kết với Chúa. Bây giờ, ở trên trời, Mẹ lại càng gắn kết với Chúa hơn, xin Mẹ phù giúp cho chúng con còn ở trần gian này.    

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250