21/01/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

261

“Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa
đã đến gần. Anh em hãy sám hối
và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).

Như Mẹ: Thời gian trôi đi không chờ đợi ai cả. Đời người có hạn. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tin vào Ngài, bởi vì Ngài đến là để khai mở một Triều Đại mới, triều đại của Thiên Chúa. Tin vào Chúa Giêsu là ở trong triều đại đó rồi. Tin vào Chúa Giêsu thì cũng phải tin vào Tin Mừng mà Ngài rao giảng.

Với Mẹ: Chúa là Vua của muôn loài, xin Chúa soi sáng những ai đang ở trong bóng tối của trần gian nhìn thấy ánh sáng chói ngời chiếu toả trên dung nhan của Chúa, để họ thấy được vương quyền của Ngài mà tin nhận Ngài là Vua.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin giúp người tín hữu biết ăn năn sám hối thường xuyên, để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng cho Chúa ngự vào!

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250