17/12/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

260

“Hãy sửa đường cho thẳng
để Đức Chúa đi” (Ga 1,23).

Như Mẹ: Có nhiều con đường để đi. Có con đường dễ đi, có con đường khó đi. Con đường tuyệt vời nhất phải là con đường chắc chắn, bằng phẳng và dễ đi nhất. Đường về trời chỉ có một, đó là con đường Giêsu. Không thể về trời được, nếu không qua con đường này. Con đường Giêsu là con đường tuyệt vời nhất, bởi vì đó là con đường ngắn nhất và tuyệt vời nhất dẫn tới sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu.

Với Mẹ: Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Nhiều người đang đi trên những con đường của giả dối, độc ác và tội lỗi. Xin dẫn họ đi theo đường chính đạo là nhận biết Chúa là con đường duy nhất đưa tới thiên đàng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin sửa chữa những bất toàn trong tâm hồn chúng con cho xứng đáng để Chúa ngự vào.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250