24/03/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

63
“Nếu các ông không sám hối,
thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc 13,3).

Như Mẹ: Sự dữ và tội ác đang ngày lan rộng và gia tăng, nhất là nơi những người trẻ. Tại sao người trẻ lại trở nên như vậy? Một phần là do người lớn cũng như cha mẹ chúng trở nên vô cảm với những giá trị đạo đức, không chú tâm giáo dục con cái cho đến nơi đến chốn.
Với Mẹ: Chúa là Thầy dạy khôn ngoan và nhân từ. Xin Chúa hướng dẫn cuộc sống chúng con, để mỗi người chúng con tha thiết sống những giá trị Tin Mừng ngay giữa dòng đời ngược xuôi đầy biến động và gian dối này.
Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, Mẹ đã tận tình trong việc nuôi dưỡng Chúa Giêsu. Xin Mẹ dủ lòng thương mà cảm hóa những người đang có lòng chai dạ đá, biết thay đổi lối sống gian dối của thế gian, mà sống cho có lòng nhân ái và chân thành.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250