07/10/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

178
“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28).
Như Mẹ: Phụng vụ ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi hôm nay hướng chúng ta về Đức Maria: Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn làm Thánh Mẫu Đấng Cứu Thế. Mẹ chính là Hòm Bia Giao Ước nơi Ngôi Lời Thiên Chúa trú ngụ giữa trần gian. Mẹ chính là mẫu gương lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa như “tỳ nữ” của Người.
Với Mẹ: Lạy Chúa, mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, xin cho chúng con luôn ý thức sức mạnh cứu rỗi của Kinh Mân Côi và siêng năng lần chuỗi Mân Côi như phương thế hữu hiệu cải thiện đời sống và xây dựng Nước Trời.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin dạy chúng con luôn biết sống tâm tình của Mẹ: siêng năng lắng nghe Lời Chúa và mau mắn đem ra thi hành, để đời sống chúng con chính là khí cụ của Thiên Chúa trong việc xây dựng Nước Chúa trên trần gian này.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250