08/10/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

314

“Đó chính là công trình của Chúa” (Mt 21,20).

Như Mẹ: Đức Giêsu trong bài Tin Mừng đã phác họa lại toàn bộ lịch sử dân Israel. Vì yêu thương dân này, Thiên Chúa đã quan phòng can thiệp trong dòng lịch sử của họ, nhưng vì thái độ cố chấp, cứng lòng của họ mà “vườn nho của Chúa” sẽ không còn trong tay họ nữa. Lịch sử dân Israel cũng chính là lịch sử cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta không biết quản lý và sinh lợi những ân huệ và khả năng Chúa ban.

Với Mẹ: Lạy Chúa, bổn phận của chúng con là quản lý và sinh lợi các ân huệ Chúa ban. Xin cho chúng con, trong những khó khăn thử thách, luôn kiên nhẫn trong đức tin và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng,
xin dạy chúng con biết tiến bước trên con đường nên thánh, cộng tác tích cực vào các sinh hoạt của giáo hội tại địa phương mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250