25/12/2016 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

279

“Họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với
Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2,16).

Như Mẹ: Con Một Duy Nhất của Thiên Chúa được sinh ra trong hình hài của một trẻ sơ sinh bọc tã đặt nằm trong máng cỏ. Một dấu chỉ thật tầm thường, giản dị và nghèo nàn. Người vốn giàu sang, nhưng đã chấp nhận mang thân phận nghèo hèn, để lấy cái nghèo mà làm cho con người nên giàu có. Mầu nhiệm Giáng Sinh dạy cho những người giàu bài học về vai trò và phẩm giá của người nghèo.

Với Mẹ: Lạy Cha, Con Cha đã đến ở cùng chúng con. Người đã đồng hoá với chúng con qua những người khốn khổ bần cùng nhất. Xin giúp chúng con biết yêu thương, giúp đỡ những người cùng khốn trong xã hội, vì họ là hiện thân của Chúa Hài Nhi đơn nghèo.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin giúp chúng con nhớ rằng Chúa đang hiện diện nơi người nghèo hèn.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250