23/09/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

120
“Ai muốn làm người đứng đầu,
thì phải làm người rốt hết,
và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35).

Như Mẹ: Thông thường người ta thích làm người lãnh đạo, nghĩa là thích ăn trên ngồi trước. Còn Chúa Giêsu lại dạy chúng ta sống khiêm nhường và có tinh thần phục vụ. Chính Chúa đã nêu gương cho chúng ta trước: Chúa đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Và phục vụ thì cần phải có hy sinh.
Với Mẹ: Một xã hội đề cao quyền lực, người có quyền thì ngạo mạn, còn người nhỏ bé thì bị coi thường. Lạy Chúa, Chúa đã trở nên một người nhỏ bé giữa loài người chúng con. Xin cho con người hôm nay biết tôn trọng nhau và phục vụ lẫn nhau, hầu giúp nhau thăng tiến đời sống.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, Mẹ tự xưng là nữ tỳ của Chúa, xin Mẹ giúp chúng con khiêm tốn khi đối xử với tha nhân.  
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250