10/09/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

195

“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,15-20).

Như Mẹ: Đức Giêsu đến không chỉ để cứu độ một người nhưng là cứu độ toàn thể nhân loại. Chính vì thế, Người đã thiết lập Hội Thánh để qua Hội Thánh, ơn cứu độ tiếp tục được trao ban cho con người. Hội Thánh là cộng đoàn cầu nguyện và hiệp nhất. Hội Thánh cầu nguyện thay và cho nhân loại, nhân danh Chúa Giêsu. 

Với Mẹ: Hội Thánh mang đặc tính thánh thiện, nhưng trong Hội Thánh vẫn còn nhiều tội nhân. Xin Chúa cho Hội Thánh luôn thực thi tốt sứ vụ của mình là hướng dẫn, dạy dỗ và thánh hóa các tội nhân để họ ngày càng trở nên thánh thiện và đạo đức hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin Mẹ tiếp tục hiện diện trong lòng Hội Thánh, giúp Hội Thánh chu toàn sứ vụ chăn dắt đoàn chiên mà Chúa Giêsu đã ủy thác.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250