03/09/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

204

“Nếu được cả thế gian mà phải thiệt mất
mạng sống, thì nào có lợi gì” (Mt 16,26).

Như Mẹ: Đời người có hạn: có sinh ra thì phải có chết đi. Mà sau cái chết, thì đó là vô tận. Giàu sang phú quý bao nhiêu, khi chết cũng phải bỏ lại tất cả. Giàu sang ở trần gian, mà đời sau lại mất hết thì có ích lợi gì!

Với Mẹ: Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con lương thực hằng ngày. Những gì Chúa ban cho chúng con như cơm ăn, áo mặc, nhà cửa hay sức khoẻ... là để giúp chúng con sống xứng đáng với phẩm giá con cái Chúa hơn. Xin cho chúng con đang khi sống ở trần gian này, lòng luôn hướng về vinh phúc quê trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, sự sống của chúng con thuộc về Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con biết làm ăn chân chính để sống cho đúng với phẩm giá làm người và làm con Chúa, ngay khi còn ở trần gian này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250