28/04/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

67
“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22).
Như Mẹ: Chúa Thánh Thần là vị Thiên Chúa hay bị lãng quên nhất. Thế nhưng Ngài luôn âm thầm nâng đỡ, trợ giúp chúng ta trong cuộc sống. Ngài luôn hướng dẫn chúng ta đi theo con đường Thiên Chúa muốn. Vì thế chúng ta phải năng chạy đến cảm tạ Ngài và cầu xin Ngài phù giúp vì “chỉ có Thần Khí mới làm cho chúng ta sống và hoạt động”.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc đời trần thế của Chúa, Chúa đã luôn để cho Chúa Thánh Thần thúc đẩy, hướng dẫn. Xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con nhân danh Chúa, giúp chúng con dấn thân canh tân bộ mặt trái đất này theo tinh thần Tin Mừng.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin giúp chúng con luôn biết sống một niềm hiếu thảo với Chúa bằng cách biến đổi đời sống theo ơn của Chúa Thánh Thần.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250