25/02/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

328

“Y phục Người trở nên rực rỡ trắng tinh” (Mc 9,3).

Như Mẹ: Được thấy Thầy Giêsu biến đổi hình dạng sáng chói là một niềm hạnh phúc lớn lao cho ba môn đệ. Việc chứng kiến này củng cố đức tin cho các ông, đồng thời cũng là để
chuẩn bị tâm hồn cho các ông bước vào một giai đoạn mới. Trong hành trình dương thế, chúng ta cũng cần được biến đổi, để ngày càng nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biến đổi hình dạng trước mặt ba môn đệ thân tín. Chúng con không cầu xin Chúa hiện ra sáng chói trước mặt chúng con, nhưng xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con tin tưởng vào Chúa nhiều hơn. Rồi từ đó, xin cho chúng con yêu mến Chúa tha thiết hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Mẹ đang ở trong vinh quang của Thiên Chúa, xin cầu thay cho chúng con là những kẻ tội lỗi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250