12/03/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

148

“Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời” (Mt 17,2).

Như Mẹ: Cuộc biến đổi hình dạng của Chúa Giêsu nên chói lọi như mặt trời nhắc cho chúng ta suy nghĩ về tương lai đời sau của chúng ta. Ngay ở đời này, mỗi người chúng ta được mời gọi hướng lên trời cao, tin tưởng vào quyền năng của Chúa, biến đổi đời mình, để ngày càng trở nên hoàn thiện hơn.

Với Mẹ: Chúa là Đấng vô cùng sáng láng. Chúa biết rõ mọi sự trong con người chúng con. Xin biến đổi những khoảng u tối trong tâm hồn chúng con, để chúng con biết hướng nhìn lên Chúa, ngõ hầu tâm hồn của chúng con được chiếu toả ánh vinh quang của Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ ở với chúng con hằng ngày, giúp chúng con tập luyện nhân đức, sống xứng đáng hơn với danh hiệu là người Kitô hữu ở trần gian này.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250