12/08/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

171
“Tôi là bánh trường sinh” (Ga 6,48).
Như Mẹ: Đối với người Kitô hữu, chúng ta có hai sự sống là sự sống đời này và sự sống đời sau. Cả hai sự sống này đều từ Thiên Chúa, nhưng quan trọng nhất là sự sống đời sau. Để được sự sống đời sau, Chúa Giêsu cho chúng ta biết là phải ăn bánh bởi trời, bánh mà chính Người đã ban tặng cho chúng ta. Nhờ ăn bánh này, chúng ta mới có sự sống đời đời.
Với Mẹ: Lạy Chúa, con người thực dụng ngày nay thường chú trọng đến đời sống vật chất, không quan tâm đến những giá trị siêu nhiên. Xin cho chúng con, khi còn sống ở trần gian, luôn tìm kiếm lương thực thần linh là khao khát đón nhận Thánh Thể Chúa thường xuyên.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, xin cho các gia đình trẻ trở nên cộng đoàn biết sống tình yêu thương chia sẻ cho nhau.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250