05/08/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

148
“Ai đến với tôi không hề phải đói” (Ga 6,35).
Như Mẹ: Tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói, đã làm và đã sống, là một minh chứng cụ thể cho chúng ta về tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Vì yêu, Chúa đã trao ban chính mình cho con người. Chỉ khi chạy đến với Người, chúng ta mới tìm được sự no thỏa cho tâm hồn.
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đang sống trong thời đại dư đầy của cải vật chất, nhưng nhiều người lại phải sống trong cảnh thiếu thốn và đói khổ. Xin cho người tín hữu chúng con hôm nay biết chia sẻ tình yêu thương của Chúa cho những người thiếu thốn và khổ đau.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin Mẹ nâng đỡ những ai đang sống trong cảnh cô đơn, bệnh tật và thiếu thốn. Xin cho họ tìm được sự trợ giúp tận tình từ những người sống xung quanh.
Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250