29/07/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

158
“Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn,
rồi phân phát cho những người ngồi đó” (Ga 6,11).
Như Mẹ: Xã hội ngày nay phát triển và có nhiều của cải vật chất. Có người ăn không hết, nhưng có kẻ lại lần không ra. Chênh lệch giàu nghèo càng ngày càng lớn. Tại sao lại có hố ngăn cách như vậy? Bởi vì, con người ngày nay đang có khuynh hướng sống vô cảm, thờ ơ với những người đau khổ xung quanh. Chúa Giêsu cầm lấy bánh phân phát cho dân chúng, điều đó muốn nhắc cho chúng ta rằng sống cần phải có một tấm lòng biết sẻ chia.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự hiến mình trở nên tấm bánh nuôi sống nhân loại. Xin cho người tín hữu chúng con sẵn sàng chia sẻ bác ái cho những người nghèo khổ xung quanh mình.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, xin cho người giàu có biết chia sẻ cơm áo cho những người túng thiếu đói nghèo.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250