16/07/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

195

“Trong khi người ấy gieo
thì có những hạt rơi xuống vệ đường” (Mt 13,4).

Như Mẹ: Chúa mời gọi chúng ta trở thành mảnh đất tươi tốt đón nhận hạt giống Lời Chúa. Rồi, khi đã đón nhận Lời Chúa, Chúa mời gọi chúng ta làm cho hạt giống đó sinh hoa kết quả. Tiếp đó, Chúa lại mời gọi chúng ta ra đi làm cho đất sỏi đá khô cằn trở nên đất tươi tốt cho hạt giống Lời Chúa mọc lên.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, xin Chúa canh giữ chúng con khỏi những mưu mô gian xảo của ma quỷ. Và xin Chúa cũng làm cho những nỗ lực của chúng con trong việc dấn thân phục vụ con người được kết quả tốt đẹp theo như lòng Chúa mong muốn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin Mẹ làm cho tinh thần sốt mến thấm vào tâm hồn mỗi người chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250