02/07/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

275

“Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống,
...vì kẻ ấy là môn đệ Thầy,... người đó sẽ
không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42).

Như Mẹ: Làm việc gì mà cứ như thể làm cho Chúa, dù việc đó có nhỏ mấy đi nữa, thì Chúa cũng sẽ trả công đích đáng. Ai cho một người bé nhỏ uống, dù chỉ là một chén nước lã, vì người ấy là môn đệ của Chúa, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

Với Mẹ: Chúa là Đấng nhân hậu vô cùng. Chúa chẳng tiếc gì với loài người chúng con. Xin Chúa cho chúng con có một tấm lòng quảng đại, biết sẵn sàng giúp đỡ tha nhân, đặc biệt những người là môn đệ của Chúa. Xin cho các môn đệ của Chúa cũng tích cực trong sứ vụ của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, Mẹ đã tận tình lo cho Chúa Giêsu, xin Mẹ giúp chúng con trung thành với bổn phận hằng ngày bằng tinh thần yêu mến của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250