18/06/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

215

“Ai ăn thịt và uống máu tôi,
thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6,54).

Như Mẹ: Vì yêu thương con người chúng ta, Chúa Giêsu đã cho đi tất cả. Chúa Giêsu đã trao ban chính Mình và Máu thánh của Người cho loài người chúng ta. Chúa ban cho chúng ta một cách dồi dào. Còn chúng ta thường lại so đo, lơ là, sợ hãi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con ngày nay sung túc về của cải vật chất, nhưng lại nghèo về của cải thiêng liêng. Chúng con sợ đến với Thánh Thể Chúa là nguồn mạch sống. Xin cho chúng con biết say yêu Thánh Thể Chúa nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, Mẹ là người nữ của Thánh Thể, xin mặc cho người tín hữu chúng con tâm tình của Mẹ để chúng con siêng năng rước Chúa một cách xứng đáng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250