10/06/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

183
“Thân nhân của Người hay tin ấy,
liền đi bắt Người,
vì họ nói rằng Người đã mất trí” (Mc 3,21).

Như Mẹ: Trong cuộc sống hằng ngày, việc hiểu lầm nhau xảy ra thường xuyên. Không ai hiểu hết được lòng người. Trong câu chuyện hôm nay, thân nhân của Chúa Giêsu cũng không hiểu gì về Người, lại cứ tưởng là Người mất trí. Nhưng sự thật là Người đâu có mất trí, Người đang lo thi hành sứ vụ của mình.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chu toàn bổn phận với một lòng trung thành và xác tín vào Chúa nhiều khi cần phải chấp nhận bị hiểu lầm. Xin cho người tín hữu chúng con kiên tâm trong việc chu toàn bổn phận của mình hằng ngày.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, xin nâng đỡ những người môn đệ của Chúa đang cảm thấy mệt mỏi thi hành sứ vụ khi không được trợ giúp hay cảm thông. 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250