05/03/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

147

“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa
là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Mt 4,10).

Như Mẹ: Ma quỷ thật mưu mô quỷ quyệt, ngay cả Chúa Giêsu mà chúng cũng dám cám dỗ. Chúa Giêsu đã thẳng thừng chỉ mặt ma quỷ, đồng thời cũng dạy cho chúng ta biết cách để thắng vượt chước cám dỗ, và phải hết lòng thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi.

Với Mẹ: Sống trong trần gian với biết bao thử thách và cám dỗ khắp nơi, xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi những mưu mô gian dối của ma quỷ. Xin bảo vệ chúng con trong tình thương và bình an của Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là người hết lòng vì Thiên Chúa. Xin giúp chúng con thờ phượng Thiên Chúa cho nên, và giúp chúng con can đám để thắng vượt cám dỗ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250