07/01/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

319

“Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người
xuất hiện bên phương Đông” (Mt 2,2).

Như Mẹ: Vua chúa ở trần gian thường ở trong cung điện sang trọng, nên dễ dàng nhận thấy. Còn Đức Giêsu không chỉ là Vua Dân Do Thái mà là Vua của muôn dân lại xuất hiện trong hình hài của một bé thơ. Theo dấu ngôi sao xuất hiện ở phương Đông, các nhà chiêm tinh đã tìm đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là Vua cả trời đất, xin cho các nhà khoa học trong thời đại này biết sử dụng kiến thức của mình mà làm cho đời sống con người được cải thiện, đồng thời làm cho phẩm giá của con người được tôn trọng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, xin Mẹ hướng dẫn dân ngoại tìm thấy ánh sáng cứu độ nơi chính Chúa Giêsu, Con của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250