21/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

314

“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi,

thì các ông thật là môn đệ của tôi” (Ga 8,31).

Như Mẹ: Người môn đệ của Chúa Giêsu là người phải biết nghe lời của Người. Ai luôn ở lại trong lời của Người, tức là luôn sống theo lời của Người, thì người ấy là môn đệ đích thực của Người. Là tín hữu Kitô, chúng ta được Chúa mời gọi luôn ở lại trong lời của Người. Vì có ở lại trong lời của Người, chúng ta mới sinh được nhiều hoa quả thiêng liêng.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, lời của Ngài là lời đầy sức mạnh và mang lại sự sống đời đời. Xin cho người tín hữu chúng con luôn biết để cho lời của Ngài soi sáng tất cả suy nghĩ và việc làm.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin cho người môn đệ của Chúa Kitô bén rễ sâu hơn trong lời của Người, để nhờ thế, công việc tông đồ của họ được mang lại hoa quả thiêng liêng cho phần rỗi các linh hồn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250