20/02/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

112
“Anh thấy tỏ tường mọi sự (Mc 8,25).
Như Mẹ: Lòng thương xót của Thiên Chúa đã đem lại ánh sáng niềm tin cho anh mù. Chúa Giêsu đã giải thoát anh khỏi những tối tăm của cuộc đời. Qua câu chuyện này, chúng ta muốn có được hạnh phúc và sự sống đời đời thì chúng ta cũng phải chạy đến với ánh sáng. Ánh sáng đích thực mang lại sự sống đời đời là chính Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa.
Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con bước đi trong đêm tối mịt mù, đó là những lúc chúng con đánh mất niềm tin vào Chúa. Xin cho chúng con biết từ bỏ bóng tối của lòng ích kỉ, tính tham lam mà đến cùng ánh sáng của tình yêu thương tha thứ và của niềm tin vững vàng.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin Mẹ dẫn chúng con đến cùng Chúa Giêsu để thấy được Người chính là ánh sáng soi đường.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250