14/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

343

“Tôi không làm theo ý riêng tôi,

nhưng theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 5,30).

Như Mẹ: Chúa tạo dựng nên con người chúng ta có nhiều điểm rất khác biệt: văn hóa, tính tình, tuổi tác, thị hiếu và khả năng... Mỗi người Chúa dựng nên là một nhân vị, không ai giống ai. Có một điểm chung là chúng ta đều giống hình ảnh Chúa, điều này thôi thúc chúng ta xây dựng tình huynh đệ và bác ái với nhau.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng lời Chúa Cha trong mọi sự, xin cho người tín hữu biết vâng theo ý Chúa Cha trong cuộc sống hằng ngày, với một niềm tin và yêu mến hết lòng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, con người ngày nay rất đề cao cái tôi của mình, mà không theo ý của Thiên Chúa. Xin cho họ khám phá ra vẻ đẹp của đời người khi sống theo sự thật và yêu thương trong tương quan hài hoà với Trời và thụ tạo xung quanh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250