07/02/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

155

“Chính cái từ bên trong xuất ra
mới làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,20).

Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta nhớ rằng chính những cái phát xuất từ bên trong mới làm nên giá trị con người. Vẻ đẹp bên trong tâm hồn là cái tồn tại lâu dài và làm nên phẩm giá đích thực của con người, nhưng ít khi chúng ta chú ý để trau dồi mà làm cho đẹp hơn.

Với Mẹ: Chúa ơi, với đà tiến của xã hội ngày nay, con người ngày càng chạy theo những giá trị vật chất bên ngoài mà quên đi giá trị đạo đức của mình. Xin cho những người có trách nhiệm trong xã hội biết kiến tạo những giá trị cao đẹp cho các thế hệ tương lai.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, Mẹ là gương nhân đức, xin dạy chúng con biết sống theo các gia trị của Tin Mừng, để chúng con ngày càng hoàn thiện hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250