05/12/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

117
“Thầy chạnh lòng thương đám đông,
vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi
và họ không có gì ăn...” (Mt 15,32).
Như Mẹ: Thiên Chúa luôn yêu thương tất cả mọi người không kể là lành hay dữ. Chúa Giêsu được sai đến để cứu độ con người. Người đã bày tỏ tình thương của mình qua việc chạnh lòng thương dân chúng, nhất là những người đau khổ ngặt nghèo...
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa cho chúng con thấy tấm lòng nhân hậu của Chúa: Chúa đối xử tốt với chúng con dường nào! Xin cho chúng con biết quảng đại cộng tác với Chúa bằng những nỗ lực nhỏ bé hằng ngày.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin Mẹ tập cho chúng con sống nhân ái theo lòng nhân từ của Chúa Giêsu, và xin cho chúng con luôn biết ẩn mình trong Trái Tim của Mẹ.
Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250