08/02/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

77
Ông Gioan bị vua Hêrôđê chém đầu” (Mc 6,16).
Như Mẹ: Người giả dối luôn sợ sự thật: mặc dù biết mình làm sai, biết mình phạm tội, nhưng vua Hêrôđê đã không có can đảm để đón nhận điều đó mà ăn năn hối cải. Trái lại, ông còn dùng uy quyền của mình để áp chế sự thật qua việc chặt đầu ông Gioan. Còn về ông Gioan, ông đã hết lòng sống cho sự thật dù phải mất cả mạng sống mình.
Với Mẹ: Lạy Chúa, Hêrôđê là một kẻ có quyền đầy gian ác. Xin cho những kẻ gian ác ngày nay biết nhận ra lỗi lầm của mình mà quay về nẻo đường ngay chính. Theo gương ông Gioan là người sống chân thật, xin cho chúng con luôn sống chân thật với chính mình, với tha nhân và với chính Thiên Chúa là Đấng Chân Thật.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, xin Mẹ giúp chúng con can đảm sống và làm chứng cho sự thật trong thế giới xảo trá ngày này.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250