29/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

394

Chúa Giêsu vẫn “yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian là để yêu thương và cứu độ. Người yêu thương nhân loại đến cùng. Người chấp nhận chết vì yêu thương họ. Tình yêu của Người dành cho loài người lớn lao biết dường nào!

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh cả mạng sống cho hết thảy chúng con. Chúa đã yêu chúng con đến cùng, đến không còn gì nữa. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu bao của Chúa được thể hiện nơi cuộc khổ nạn và cái chết đau đớn của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, xin Mẹ đồng hành và nâng đỡ những người bị bỏ rơi vì bệnh tật hay túng nghèo. Xin cho họ tìm được ủi an nơi trái tim Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250