15/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

353

“Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi” (Ga 5,36).

Như Mẹ: Đức Giáo Hoàng Phaolo VI từng nói: “Ngày nay người ta cần những chứng nhân hơn các thầy dạy.” Cách thông truyền lời của Chúa đến cho người khác hữu hiệu nhất là lối sống chứng tá của chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm chứng bằng những việc tốt lành.

Với Mẹ: Lạy Cha hằng hữu, tất cả chúng con đều được mời gọi trở nên chứng nhân cho Nước Trời. Xin cho chúng con được Thần Khí của Chúa Giêsu thúc đẩy, hăng say dấn thân phục vụ con người với niềm tin tưởng và lòng yêu mến trung thành.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, xin cho con người ngày nay, đặc biệt là các bạn trẻ can đảm dám dấn thân làm những việc hữu ích, hầu góp phần thăng tiến xã hội này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250