08/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

275

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi

và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”

(Lc 11,23).

Như Mẹ: Trong suốt 3 năm thi hành sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã lôi kéo nhiều người đi theo Chúa nhờ lời rao giảng và gương sống của Người. Nhưng bên cạnh đó, có nhiều người và nhiều nhóm luôn tìm cách chống đối và thậm chí là tìm cách để triệt hạ Người. Mỗi người chúng ta được mời gọi đi theo Chúa, đồng thời cộng tác vào sứ vụ cứu độ của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho các mục tử trong Giáo Hội biết cộng tác với ân sủng của Chúa để làm cho hạt giống Tin Mừng sinh hoa quả dồi dào cho các linh hồn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin cho có nhiều bạn trẻ đáp lại lời mời gọi của Chúa mà dấn thân sống đời hiến dâng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250