08/02/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

168

“Bà liền sấp mình dưới chân
Chúa Giêsu” (Mc 7,25).

Như Mẹ: Nhờ đức tin của bà mẹ mà người con được khỏi bệnh. Đây là một tấm gương cho người Kitô hữu chúng ta trong việc phụng thờ Thiên Chúa. Tin tưởng và phó thác đời mình trong tay Chúa, Chúa sẽ dẫn chúng ta đến bến bờ hạnh phúc và bình an vĩnh cửu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết rằng, đời sống đức tin của chúng con có liên quan đến phần rỗi của người khác. Xin ban thêm sức mạnh cùng lòng yêu mến để chúng con có thể làm tông đồ qua những việc lành phúc đức, những hy sinh hãm mình nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin cho những ai đang đau khổ biết chạy đến kêu xin lòng thương xót của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250