06/12/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

96
”Xây nhà trên nền đá” (Mt 7,24).
Như Mẹ: Việc xây nhà quan trọng nhất là nền móng. Nền móng có vững, thì nhà dựng lên mới chắc. Ngược lại, nền quá yếu thì nhà dễ bị sụp đổ. Ngôi nhà tâm hồn cũng thế, nếu không đặt nền móng vững chắc là việc thi hành lời Chúa, thì không thể tồn tại lâu bền. Chúa Giêsu đã khẳng định: những ai chỉ nghe suông mà không thi hành lời Chúa dạy, thì không đủ sức để chống trả phong ba, bão táp cuộc đời.  
Với Mẹ: Lạy Chúa, xin gia tăng lòng mến cho chúng con, để chúng con can đảm và quyết tâm thi hành thánh ý Chúa trong cuộc đời, nhờ đó, ngôi nhà tâm hồn chúng con luôn vững chắc.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, suốt cuộc đời Mẹ đã ngẫm suy và vâng theo thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con cũng biết đón nhận và thực thi ý Chúa như Mẹ.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250