26/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

375

“Cô Maria lấy một cân dầu thơm quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau” (Ga 12,3).

Như Mẹ: Cô Maria đã thực hiện một nghĩa cử cao đẹp đối với Chúa Giêsu. Cô đã dành cho Chúa những gì quý giá nhất, đầy vẻ đơn sơ, khiêm tốn nhưng quyết liệt và mạnh mẽ với một tình yêu tha thiết. Người tín hữu được mời gọi dâng tất cả cho Chúa Giêsu, đặt tất cả dưới chân Người, để thuộc trọn về Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, mọi cử chỉ bác ái, đôi khi đòi hỏi chúng con phải nhanh nhẹn, vui tươi và thi hành một cách vô vị lợi. Xin cho chúng con khi làm bất cứ điều gì cho tha nhân, thì làm tận tâm cứ như thể là làm cho chính Chúa vậy. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, Mẹ đã tôn vinh Thiên Chúa bằng hương thơm nhân đức, xin cho người giáo hữu biết xức thơm cuộc đời mình bằng dầu của bác ái, hy sinh, tin tưởng và trung thành.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250