19/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

309

“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà” (Mt 1,24).

Như Mẹ: Lắng nghe tiếng Chúa trong sâu thẳm của lòng mình là điều cần cho cuộc sống. Thánh Giuse là người đã sống trong sự lắng nghe tiếng Chúa. Nhờ lắng nghe tiếng Chúa, thánh nhân đã làm theo đúng thánh ý Ngài. Để đi đúng đường lối của Chúa, mỗi người chúng ta cũng cần phải biết lắng nghe tiếng Chúa trong lương tâm của mình như vậy.

Với Mẹ: Lạy Cha chí thánh, sống trong xã hội bon chen và ồn ào này, chúng con dễ rơi vào khủng khoảng tâm lý. Xin Cha thúc bách chúng con biết dành thời gian thinh lặng cầu nguyện nhiều hơn, theo tinh thần của thánh cả Giuse.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin Mẹ và thánh cả Giuse cầu bầu cho các gia đình trẻ, nhất là các gia đình đang gặp khó khăn!

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250