12/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

284

“Ông cứ về đi, con ông sống” (Ga 4,50).

Như Mẹ: Dựa vào lời từ miệng Chúa Giêsu phán ra, ông sĩ quan đã tin vào Người. Ông ra về với một niềm tin vững mạnh, cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy đến cho ông là con ông được cứu sống. Niềm tin là một phép mầu! Với đức tin mạnh mẽ vào Chúa, chúng ta có thể nói rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra!

Với Mẹ: Lạy Chúa, chỉ từ nơi Chúa chúng con mới có được sự sống đời đời. Xin cho chúng con ý thức được điều đó, để từng khoảnh khắc trong cuộc sống, dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, dù có gặp trăm chiều thử thách, chúng con luôn biết hướng lòng về Chúa và cậy dựa vào lòng thương xót của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin cho những ai đang sống trong thất vọng tìm được niềm tin và hi vọng nơi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
114.864864865135.135135135250