05/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

354

“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,24).

Như Mẹ: Chúa Giêsu trở về quê hương mình như một vị ngôn sứ, nhưng người đồng hương của Người lại không đón nhận Người. Chúng ta là môn đệ của Chúa, có khi nào chúng ta từ chối Người không? Khi coi thường những người nghèo khổ, chúng ta có coi thường Người không, vì Người tự đồng hoá mình như những kẻ bé mọn nhất trong xã hội?

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để trở nên người nhà của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho những thân yêu của chúng con đang phải sống xa quê hương, và xin cho chúng con biết tìm kiếm Nước Trời, đó mới là quê hương đích thật của chúng con. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin hướng lòng chúng con về quê hương trên trời.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250